Hverdagen

Mødetider

Eleverne møder hver dag kl. 9.00.
Dagen slutter kl. 13.45.

Sluttidspunkterne på dagene kan variere i forhold til de aktiviteter der forgår i uddannelsesforløbet.                                                                                                     Uddannelsen indeholder 880 timer årligt.

Morgenmøde

Hver dag starter med et morgenmøde, hvor vi taler om dagens opgaver.
Her er der mulighed for at lufte problemstillinger, både personlige og arbejdsrelaterede.

Formiddag

Praktisk arbejde i de forskellige håndværksfag.
I det daglige gives personlig vejledning.

Frokost

Vi spiser frokost kl. 11.45
Maden bliver lavet på Korsbjerggård og består af varme og kolde retter og nogle gange bliver der lavet madpakker, hvis vi arbejder i skoven eller er ude på tur.

Eftermiddag

praktisk arbejde med de forskellige håndværksfag, samt oprydning
Nogle dage skrives notater eller det praktiske arbejde beskrives på computer eller i hånden.

Motion indgår nogle dage om ugen
Vi tager på virksomhedsbesøg 1 til 2 gange om måneden.
Vi tager på endagsture med forskelligt indhold.
Personlige samtaler med psykolog eller socialrådgiver tilbydes en gang hver måned.

Eksempel på Hverdagen – to uger på Korsbjerggård STU

Planlægningen af ugen sker i et samarbejde mellem elever og undervisere.

Uge 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.0009.30 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmødelave madpakker Morgenmøde Morgenmøde
09.3012.00 Praktisk arbejdeTræ
Forberede redskaber, tøj og udstyr
Praktisk arbejdeTræ
Flække brændetræ, stable brændetræ
Motion
Tur til stranden
Praktisk arbejdeMad
Planlægge, købe ind, lave mad
Praktisk arbejdeMad
Lave mad
12.0012.30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
12.3013.30 Træ
Fælde træ, save op til brænde og planker
Træ
Skrive om arbejdet med træ
Forumtid
Emne: Frit eller efter ugens liste
Andre fag
Efter eget valg
Opsamling på ugen
14.30 Træ
Skrive om arbejdet med træ
Andre fag
Efter eget valg

 

Uge 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.009.30 Morgenmødelave madpakker Morgenmøde Morgenmødelave madpakker Morgenmøde Morgenmøde
09.0012.00 Besøg på Skovskolen
Rundvisning på skolen og i skoven
Praktisk arbejde
Træ / Mad
Motion
Mountainbike, løb eller træning
Praktisk arbejde
Egne ting
eller
Samtaler
Med psykolog eller socialrådgiver
Praktisk arbejde
Egne ting
eller
Samtaler
Med psykolog eller socialrådgiver
12.0012.30 Spise madpakker Frokost Frokost Frokost Frokost
12.3013.30 Besøg på Skovskolen
Mulighed for at prøve forskellige ting på skovskolen og i skoven
Træ / Mad
Praktisk arbejde
eller
Forumtid
Emne: Frit eller efter ugens liste
Praktisk arbejde
Egne ting
eller
Opsamling på ugen
14.30 Skrive om arbejdet med træ / mad Samtaler
Med psykolog eller socialrådgiver

Hverdagen