Uddannelsen

Afklaringsforløb

Her arbejdes med flere forskellige fag  i værkstederne,  med teoretisk undervisning/computer og ved at besøge forskellige virksomheder.                               Haven, markerne, søerne og skoven omkring Korsbjerggård bruges også til at arbejde med forskellige fag, samt til rekreative aktiviteter.                                                                Undervejs i forløbet arbejdes med en afklaring af faglige, sociale og personlige kompetencer, ønsker og muligheder.

Uddannelsen varer op til 3år

Individuel uddannelsesplan udarbejdes i samarbejde med undervisere og UU-vejleder efter afklaringsforløbet.                                                                                                                       Uddannelsesplanen vurderes og justeres efter behov og mindst en gang om året.          Uddannelsen vil foregå på skolen efter mesterlæreprincipper og sidemandsoplæring, samt i virksomhedspraktik.                                                                                                            Uddannelsen giver mulighed for at indgå i en læringsproces, hvor udgangspunktet er det praktiske plan.

Målgruppe - STU Korsbjerggård