Undervisere

Pladesmed: Henrik Sten Sørensen

– underviser i sit fag, samt andre praktiske fag m.m.
– uddannet pladesmed.

 

Socialpædagog/Tømrer: Morten Slebsager

– underviser praktiske fag m.m.
– uddannet socialpædagog og tømrer

Lærer: Brian Koning

– underviser i boglige og praktiske fag, idræt og kostvejledning
– uddannet lærer

 

Leder: Kurt A. F. Jensen

– leder af Korsbjerggård Skole siden 1987
– varetager ledelsen, økonomien og de fysiske rammer
– underviser i praktiske og boglige fag
– uddannet psykoterapeut og elektriker

Alle på Korsbjerggård modtager supervision og personaletræning. Psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver er tilknyttet Korsbjerggård. Eleverne har mulighed for personlige samtaler en gang om måneden.

Vi arbejder procesorienteret på Korsbjerggård. Når der er nærvær og accept opstår der kontakt.  Når der er kontakt opstår tryghed, som giver mulighed for at give og modtage, kommunikere og være åben for at tilegne sig ny viden og egenindsigt.